Търси
Filters
Close

Система за магнитно заключване на шкафове (1 бр./оп.) - ST-33110024

45,00 лв.
Не позволява детето да отваря шкафовете. Снабдена с индикатор отворено/затворено.

Невидима отвън система за заключване. Система SecurTech позволява деактивиране на ключалката, без да се разглобява. Включени са две ключалки и един магнитен ключ. Лесно за поставяне (със залепване или винтове). Може да се използва за шкафове и чекмеджета.

За ефективна употреба на продукта, моля прочетете тези инструкции и ги запазете за бъдеща употреба: 

ЧАСТИ :

A- Поставка за завинтване

B- Поставка за залепване (винтовете са по желание)

C- Ключалка

D- Бутон за заключване/отключване

E- SecurTech™ индикатор за заключване (Зелено: заключено// Червено: отключено)

F- Магнитен ключ

G- Винтове по желание (4 на ключалка)

H- Шаблон за поставяне

ПОСТАВЯНЕ:

Устройството може да се постави на чекмедже (виж фиг. A) или на врата на шкаф отгоре или отстрани (виж фиг. B).

1- Изберете къде искате да поставите устройството. Маркирайте позицията с молив на шкафа (Fig.1a и Fig. 1b).

2- Проверете дали лепящата поставка може да се постави на вратата на шкафа или чекмеджето (Fig. 2). Ако не може, ще трябва да използвате поставката с винтове.

3- Затворете чекмеджето или вратата на шкафа и маркирайте позицията на устройството с молив (Fig. 3a и Fig. 3b)

4- Свалете предпазната лепенка маркирана «1A» от шаблона за поставяне (Fig. 4a). Отворете вратата или чекмеджето и изравнете шаблона с маркировката. Притиснете здраво, за да залепите (Fig 4b).

5- Сгънете шаблона по пунктираната линия навътре към вратата/чекмеджето. Ако използвате лепенката, маркирайте с молив по шаблона (Fig. 5). Ако използвате поставката с винтове, пробийте отвор в шаблона на двете маркирани места за винтовете.

6- Свалете предпазителя от лепенката с надпис 1B (Fig 6). Затворете вратата или чекмеджето. Лепенката ще залепне.

7- Маркирайте позицията на ключалката с молив, като следвате шаблона (Fig. 7). Махнете шаблона.

Свалете лепенката от ключалката и залепете на маркираното място на мебелта.

Забележка: препоръчва се да фиксирате ключалката с винтовете, ако не залепва плътно или ако детето Ви се опитва упорито да отвори чекмеджето или шкафа.

8- За да поставите магнита (Fig 8a и 8b):

С лепенката: свалете предпазната лепенка, задръжте плоската страна на магнита навън и я залепете за маркираното място в стъпка 5. Притиснете здраво.

С винтове: задръжте плоската страна на магнита навън и завинтете в двете маркирани места за винтове в стъпка 5.

УПОТРЕБА :

Натиснете бутона, за да покаже индикаторът Securtech™ зелено. Тогава продуктът е заключен.

Затворете шкафа или чекмеджето, за да активирате ключалката.

За да отворите, поставете магнитния ключ от външната страна на шкафа или чекмеджето на мястото, където е ключалката (Fig 10). Ще чуете щракване и тогава е отключено. Затворете шкафа или чекмеджето, за да активирате отново ключалката.

За да деактивирате ключалката (когато не я ползвате) без да я разглобявате: придвижете бутона, за да покаже индикаторът 

Securtech™ червено. Продуктът е отключен.

ВНИМАНИЕ:

Предпазителите не са предназначени да заместят родителския надзор. Никога не оставяйте детето си без надзор. Редовно проверявайте дали предпазителите са коректно поставени.

Лепящата лента може да повреди покритието на мебелите. Производителят не поема отговорност, ако това се случи.